U ovim prostorijama dolazi do najviše kontakata

Istraživanja pokazuju da ljudi koji pripadaju starosnoj grupi od 20 do 50 godina imaju najviše kontakata tokom jednog prosečnog dana. Ove osobe dođu u kontakt sa 20 do 30 ljudi i to najčešće u poslovnom prostoru, javnom prevozu i prodavnicama. Često ih je nemoguće izbeći i upravo zato ove prostorije zahtevaju redovnu dezinfekciju. Aqualor H 500, sredstvo za dezinfekciju na bazi natrijum hipohlorita namenjeno je upravo uništavanju bakterija i virusa u zatvorenim površinama.