Sredstva na bazi natrijum hipohlorita koncentracije od 500mgl/l aktivnog hlora do 1000mg/l aktivnog hlora imaju široku primenu u svim granama industrije gde su zahtevani visoki fitosanitarni standardi I uslovi.

Shodno nameni i proizvodnom procesu dezinfekciona sredstva Aqualor H 500 i Aqualor H 1000 se preporučuju za dezinfekciju svih radnih površina, delova mašina I alata, podova I svih drugih prostora I predmeta koji zahtevaju visok nivo čistoće I odsustvo svih štetnih mikroorganizama.

Preparati za dezinfekciju Aqualor H 500 I Aqualor H 1000 su laboratorijski testirani i pokazali su učinkovito ubijanje štetnih mikroorganizama u periodu od 1 minuta