Sredstva na bazi natrijum hipohlorita koncentracije od 500mgl/l aktivnog hlora do 1000mg/l aktivnog hlora laboratorijskim ispitivanjima su pokazala učinkovitost u uništavanju najčešćih patogenih mikroorganizama koji se pojavljuju životnom i radnom prostoru.

Kod dezinfekcije površina koje dolaze u kontakt sa ljudima, životinjama, kao i sa hranom za ljude i životinje bitno je da dezinfekciono sredstvo brzo I učinkovito eliminiše štetne mikroorganizme u što kraćem vremenskom periodu, idealno ne dužem od jednog minuta,

Najčešći mikroorganizmi prisutni u prostoru su Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps. Aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ faecalis, Bacillus cereus, Candida albicans.

Preparati za dezinfekciju Aqualor H 500 I Aqualor H 1000 su laboratorijski testirani i pokazali su učinkovito ubijanje štetnih mikroorganizama u periodu od 1 minuta.