Sredstva na bazi natrijum hipohlorita koncentracije od 200mg/l aktivnog hlora do 500mg/l aktivnog hlora laboratorijskim ispitivanjima su pokazala učinkovitost u uništavanju najčešćih patogenih mikroorganizama koji se pojavljuju na rukama u svakodnevnom životu.

Kod dezinfekcije ruku bitne karakteristike preparata koje moraju biti zadovoljene su brzo delovanje u uništavanju štetnih mikroorganizama sa vremenom delovanja ne dužim od 1 minuta, ali i učinkovito ubijanje najčešćih mikroorganizama koji su prisutni na rukama poput Stapylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enteroccus hirea, Escherichia coli, Candida albicans. Istovremeno, dezinfekciono sredstvo mora biti dovoljno blago da ne oštećuje kožu na rukama.

Preparati za dezinfekciju Aqualor H 200 I Aqualor H 500 su testirani na Institutu za epidemiologiju Vojnomedicinske akademije i pokazali su se kao veoma efikasni u ubijanju štetnih mikroorganizama za 30 do 60 sekundi.