Vi se nalazite ovde: Proizvodi > Aqualor H5000

COVID FREE

Aqualor H 5000 je dezinfekciono sredstvo na bazi natrijum hipohlorita (aktivnog-hlora) koncentracije 5000mg/l aktivne materije (0,5%) proizvedeno na potpuno ekološki način elektrolizom vodenog rastvora soli registrovano kod Ministarstva zaštite životne sredine, Reš. 532-01-768/2020-03.

Aqualor H5000 je efikasan protiv virusa, bakterijagljivica i spora.

Proizvod ima široku primenu u zdravstvu i veterinaraskoj medicini.

Koristi se u zdravstvenim ustanovama za dezinfekciju površina kontaminiranih telesnim tečnostima i krvlju, kao i za dekontaminaciju medicinskog otpada. Takođe je efikasan i protiv sprogenih bakterija koje se javljaju u medicinskim
ustanovama poput Bacillus cereus i Bacillus subtilis

Aqualor H5000 ima primenu u objektima za uzgoj životinja i objektima veterinarske delatnosti kao učinkovito sredstvo za dezinfekciju različitih površina. Takođe se može koristiti za dezinfekciju vozila kojima se vrši prevoz
životinja, kao i za dezinfekciju posuda iz kojih se životinje hrane.

Prema preporukama Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja – OIE dezinfektanti na bazi 0,03 – 0,5 %
aktivnog hlora se preporučuju za dezinfekciju prostora i površina inficiranih virusom afričke svinjske kuge sa preporučenim vremenom delovanja od 30 minuta.

Količina potrebna po 1m2 je 300ml – 400ml dezinfekcionog sredstva.

Gde kupiti?