Dezinfekcija predstavlja skup preduzetih mera za ubijanje i inaktivaciju određenih štetnih mikroorganizama kako bi se sprečila infekcija ljudi, životinja i biljaka.

Proces dezinfekcije možemo primenjivati kao profilaktičnu ili rutinsku dezinfekciju, tekuću  i završnu dezinfekciju.

U zavisnosti od brzine kojom želimo izvršiti dezinfekciju kao i uslova  sredine u kojoj vršimo dezinfekciju postoje tri osnovna metoda: hemijska, mehanička i fizička dezinfekcija.

Aqualor H sredstva za dezinfekciju su biocidni proizvodi čija aktivna supstanca  hemijski uništi štetne mikroorganizme.

 Biocidni proizvodi se shodno predviđenoj primeni dele na:

 1. Dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu (PT 1 – PT 5), i ovoj grupi pripadaju Aqualor H preparati za dezinfekciju, a shodno svojoj koncentraciji pripadaju sledećim grupama:
  • PT1-biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi
  • PT2-dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja
  • PT3-biocidni proizvodi za higijenu u veterini
  • PT4– dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje
  • PT5-dezinficijensi za vodu za piće

   Za više informacija posetite sekciju PROIZVODI i u opisu svakog proizvoda možete skinuti prateće Rešenje o registraciji biocidnog proizvoda u kojem je naznačeno u kojim grupama je predmetni dezificijens registrovan.

 1. Konzervansi (PT 6 – PT 13),
 2. Biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina (PT 14 – PT 19) i
 3. Ostale vrste biocidnih proizvoda (PT 20 – PT 23).