Potpuno bezbedan za vaše kućne ljubimce

Aqualor H 500 je sredstvo za dezinfekciju pomoću koga možete uspešno uništiti viruse i bakterije na svim površinama koje dolaze u kontakt sa hranom za životinje. Ovaj preparat na bazi natrijum hipohlorita je proizveden na ekološki način, elektrolizom vodenog rastvora kuhinjske soli i kao takav je potpuno bezbedan za vašeg kućnog ljubimca.