Sigma Kula d.o.o. je jedina kompanija u Jugoistočnoj Evropi koja se bavi proizvodnjom opreme pomoću koje se dobijaju dezinfekciona sredstva.

Naša kompanija od 1996. godine proizvodi HLOROGEN®, tehnološku opremu za proizvodnju 1% rastvora natrijum hipohlorita na mestu potrošnje, a od 2012. godine proizvodi OksiHLOROGEN® tehnološku opremu za proizvodnju mešovitog dezinfektanta na mestu potrošnje koncentracije 0,4% (0,35% natrijum hipohlorita i 0,04% hlor dioksida).

Primarni korisnici ove opreme su javni vodovodi (za dezinfekciju pijaće vode), prehrambena industrija (dezinfekcija vode u procesu proizvodnje hrane), privatni bazeni, banje i javna kupališta (dezinfekcija vode za kupanje u bazenima).

 

Trenutno je na teritoriji Republike Srbije instalisano preko 125 HLOROGEN® I OksiHLOROGEN® postrojenja i približno 1.100.000 građana Srbije dobija pijaću vodu dezinfikovanu ovim dezinfektantima.