Čišćenje nije isto što i dezinfekcija

Dezinfekcija i čišćenje su dva potpuno različita pojma koja se često mešaju. Čišćenje podrazumeva fizičko uklanjanje prljavštine sa površina i predmeta. U najboljem slučaju čišćenje će vam pomoći da se rešite bakterija, ali mnogo veća verovatnoća je da ćete ih samo razmazati. Sa druge strane, dezinfekcijom ćete definitivno uništiti bakterije, ali to nije sve. Delotvorna sredstava za dezinfekciju kao što je Aqualor H 1000 na bazi natrijum hipohlorita, pored bakterija, razaraju i viruse, i tako sprečavaju dalje širenje mnogih zaraza.